Cito-toets groep 4

Cito-toets groep 4

De kinderen van groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets. In januari is de eerste Cito-toets, de M4-toets. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder over de Cito-toets van groep 4 te weten. Aan de hand van dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Op die manier bent u geïnformeerd. 

 

Welke toetsen 

Om direct te beginnen zijn dit de toetsen die worden afgenomen in groep 4: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden bevraagd over alle lesstof die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat gaat dus over: vermenigvuldigen en delen tot en met 1 , de tafels en grote sommen. Op het vlak van taal en spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen van groep 4 moeten weten. Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het om de manier waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Deze onderdelen komen tijdens de lessen aan de beurt en moeten worden beheerst. 

 

Belang van de toetsen 

Met welke bedoeling neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is het belang van de scores van leerlingen? De school vindt het belangrijk om het leren van kinderen in kaart te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen zijn leeropbrengsten te meten. De leraren kunnen zien of leerlingen en groepen genoeg en naar verwachting vooruitgang boeken. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden opgesteld om de leerling te begeleiden. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom naar het middelbaar onderwijs. Scores van de Cito’s zijn daarbij leidend. 

 

Voorbereiding op de toetsen 

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de les. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei

 

Cito thuis oefenen 

De uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken gemaakt voor groep 4. In deel één worden leerlingen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. De meer dan 33 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken van Educazione volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles ruim aan bod. De professionele oefenboeken van Educazione worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te bestellen. Als je meer wil weten bezoek je deze pagina.

 

Samenvatting

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de Cito oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid getraind in alle onderdelen van het 4e jaar op de basisschool. 

Maak simpel je website Eigen site maken